HARI INI

VIDEO PARA SAHABAT & AULIYA' ALLAH

1.  ABU BAKAR AS SHIDIQ Radhiyallohu 'Anhu

2.  UMMAR BIN KHATHAB Radhiyallohu 'Anhu

3.  UTSMAN BIN AFFAN Radhiyallohu 'Anhu

4.  ALI BIN ABI THALIB Radhiyallohu 'Anhu

5.  UWAIS AL QARNI

6.  SULTAN MUHAMMAD AL FATIH

7.  JA'FAR BIN ABI THALIB

8.  TSA'LABAH BIN ABDURRAHMAN, DOSA  YG MENGANTARKAN KE SYURGA

9.  SAHABAT YG RELA TAHAN 79 TUSUKAN UNTUK BELA RASULULLAH SAW

10. PERJALANAN HIDUP BILAL BIN RABBAH

11. BILAL BIN RABBAH PINGSAN

12. ABU QILABAH, SAHABAT TERAKHIR RASULULLAH SAW

13. SAHABAT NABI SAW YANG MAMPU MENGGUNCANGKAN 'ARSY

14. JULAIBIB, SAHABAT NABI SAW JADI REBITAN BIDADARI CANTIK

15. ABDULLAH ZULBADAIN (ABDUL UZA' ALMAZANI) SAHABAT NABI YG MISKIN

16. HANZALAH BIN AMIR YANG SYAHID DI PERANG UHUD

17. ABU DZAR AL GHIFARI

18. MUAWIYAH AL MUZANI, JENAZAHNYA DISHALATI 140.000 MALAIKAT

19. KHAULAH BINTI AZUR, SAHABAT PEREMPUAN BERGELAR PEDANG ALLAH

20. ABDULLAH BIN UMMI MAKTUM YANG BUTA


======================================================================

1. SAHABAT ABU BAKAR AS SHIDDIQ RA 
2. SAHABAT UMMAR BIN KHATAB RA 


2. TANGISAN UMAR BIN KHATHAB RA MENGGUNJANG 'ARSY KETIKA MELIHAT KEADAAN RASULULLAH SAW
3. SAHABAT UTSMAN BIN AFFAN RA 
4. SAHABAT ALI BIN ABI THALIB5. KISAH UWAIS AL QARNI6. SULTAN MUHAMMAD AL FATIH


7. JA'FAR BIN ABI THALIB, SAHABAT NABI YG DIBERI SAYAP OLEH ALLAH SAT8. TSA'LABAH BIN ABDURRAHMAN, DOSA  YG MENGANTARKAN KE SYURGA


9.  SAHABAT YG RELA TAHAN 79 TUSUKAN UNTUK BELA RASULULLAH SAW


10. PERJALANAN HIDUP BILAL BIN RABAH11. BILAL BIN RABAH PINGSAN


12. ABU QILABAH, SAHABAT TERAKHIR RASULULLAH SAW


13. SAHABAT NABI SAW YANG MAMPU MENGGUNCANGKAN 'ARSY ALLAH SWT14. JULAIBIB, SAHABAT NABI SAW JADI REBUTAN BIDADARI CANTIK


15. ABDULLAH ZULBADAIN (ABDUL UZA' ALMAZANI) SAHABAT NABI YG MISKIN


16. HANZALAH BIN AMIR YANG SYAHID DI PERANG UHUD


17. ABU DZAR AL GHIFARI


18. MUAWIYAH AL MUZANI, JENAZAHNYA DISHALATI 140.000 MALAIKAT


19. KHAULAH BINTI AZUR, SAHABAT PEREMPUAN BERGELAR PEDANG ALLAH


20. ABDULLAH BIN UMMI MAKTUM YANG BUTA


SEJARAH DALAM FILM INI SANGAT DIMUNGKINKAN TIDAK SESUAI 
DENGAN AL QURAN DAN SUNNAH
MAKA JADIKAN HIKMAH DAN HIBURAN EDUKASI ISLAM 
YANG MASIH PERLU DILURUSKAN KEBENARANNYA